Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bronisława Czecha I Heleny Marusarzówny w Dusznikach Zdroju

Nabór Do Szkoły Podstawowej 2023/24

Dokumenty

Mam 6 lat i chcę iść do szkoły

Pedagog szkolny Katarzyna Łuczko

Dnia 27 stycznia 2012 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata, tj.z 2012 roku na 2014 rok, wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W tym okresie o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie decydują rodzice. Rodzice dzieci, które w danym roku mogą jako sześciolatki rozpocząć obowiązek szkolny, zadają sobie wiele pytań:

Czy moje dziecko powinno iść do szkoły?

Czy jest gotowe do nauki w szkole?

Czy pozostawienie dziecka na kolejny rok w przedszkolu to dla niego czas stracony?

Rodzicom często towarzyszy niepokój związany z konsekwencjami podjęcia tej decyzji. W aktualnie obowiązującej sytuacji prawnej obserwuje się pewne niekorzystne dla dzieci konsekwencje. Z jednej strony rodzice, którzy zdecydowali się przedłużyć pobyt dziecka w przedszkolu, niepokoją się tym, że ich dzieci nie rozwijają się optymalnie, bo program ich edukacji jest zbyt infantylny. Z drugiej strony wielu nauczycieli dostrzega
w klasie pierwszej sześcioletnie dzieci, które obowiązek szkolny rozpoczynają bez osiągnięcia gotowości szkolnej. Skłania to do podjęcia działań doskonalących proces diagnozy przedszkolnej, który powinien także uwzględniać opinię rodziców.

W związku z tym zachęcamy wszystkich Rodziców dzieci sześcioletnich (urodzonych w roku 2007) do zapoznania się z treścią załączników:

przygotowaną z myślą o nich oraz o sześciolatkach − przyszłych pierwszoklasistach. Celem tych publikacji jest wsparcie Rodziców, by bardziej świadomie mogli podjąć decyzję, czy ich dziecko jest gotowe do szkoły. Rodzic musi być do tej decyzji przygotowany.

Zestaw podręczników

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz Wydarzenia

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Kalendarz Wydarzenia

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Dni ustawowo wolne od pracy

– Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)

– Dzień Niepodległości – 11 listopada 2023 r.(sobota)

– Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2023 r.(przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.)

– Nowy Rok – 01 stycznia 2024 r. (poniedziałek)

– Trzech Króli – 06 stycznia 2024 r.(sobota)

– Poniedziałek Wielkanocny – 01 kwietnia 2024 r.( przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.)

– Święto Pracy – 1 maja 2024 r.(środa)

– Dzień Konstytucji 3 maja – 03 maja 2024 r.(piątek)

– Boże Ciało – 30 maja 2024 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne – propozycje

02-03 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)

02 maja 2024 r. (czwartek)

dni egzaminu ósmoklasisty 14-16 maja 2024 r. (wtorek-czwartek) (dla klas 7 – 8 SP)

dni egzaminu maturalnego 7-9 maja 2024 r. (wtorek-czwartek) (dla klas licealnych)

31 maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

Program wychowawczo-profilaktyczny

Projekty szkolne

„OWOCE W SZKOLE”

Nasza szkoła bierze udział w realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Uczniom klas I-III dwa razy w tygodniu udostępniane są owoce ,warzywa i soki przygotowane do bezpośredniego spożycia. Nie zawierają one dodatku tłuszczu, soli, Cukru lub substancji słodzących.

 

„SZKLANKA MLEKA”

Uczniowie klas I-VI trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka” Do szkoły trafia mleko naturalne i smakowe. Akcja ma kształtować nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci.

 

„INNOWACYJNE WSPARCIE SZKÓŁ
UWZGLĘDNIAJĄCE SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW”

Od 01.12.2009 r. uczestniczymy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Innowacyjne Wsparcie Szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA- ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Od 01.09.2011 r. bierzemy udział w programie „Indywidualizacja procesu nauczania- Rozwiń Skrzydła”, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu uczniowie klas I-III uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

Skip to content