Wiadomości

II OTWARTA KONFERENCJA Z PPP

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju zaprasza specjalistów, nauczycieli i rodziców szkół i przedszkoli każdego typu na II konferencję promującą ideę wsparcia i pomocy uczniom, która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2024 r. w gmachu Liceum przy ul. Wybickiego 2a. Konferencja jest organizowana pod hasłem “Zrozumieć ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

W programie warsztaty specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– różnorodne formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami zachowania i emocji, fragmentarycznymi zaburzeniami w rozwoju)
– wymiana doświadczeń i spostrzeżeń specjalistów i nauczycieli pracujących z uczniem i rodziną.

Aby wziąć udział w konferencji należy zgłosić swój udział telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr tel. 74 8669 216. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko oraz numer i datę wybranego warsztatu, a także numer telefonu kontaktowego. Ilość miejsc ograniczona. Szczególowych informacji udziela Koordynator Konferencji Pani Katarzyna Łuczko.

Szczegóły w programie poniżej

PROGRAM II KONFERENCJI

Ostatnie wpisy

Skip to content