Nauczyciele Szkoła Podstawowa

Grono pedagogiczne

Szkoła podstawowa

Maciej Berezecki

Nauczyciel
Informatyka, Wychowanie fizyczne

Dorota Czajkowska

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej

Berenika Dwornikowska

Nauczyciel
Język angielski

Beata Gajewska

Nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający

Agnieszka Gbyl

Nauczyciel
Plastyka, Muzyka

Bożena Janukowicz

Nauczyciel
Wychowanie fizyczne, Biblioteka

Leszek Jarkowski

Nauczyciel
Historia, Etyka

Małgorzata Wołoszka

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej

Ludmiła Jastrzębska

Nauczyciel
Matematyka

Katarzyna Krzemińska

Nauczyciel logopeda, bibliotekarz, nauczyciel wspomagający

Katarzyna Łuczko

Pedagog szkolny

Agnieszka Welskop

Nauczyciel wspomagający

Anna Olczyk

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej

Dorota Nowakowska

Nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający

Renata Pierzchała

Nauczyciel
Przyroda, edukacja wczesnoszkolna

Justyna Rodzik

Nauczyciel języka polskiego

Anna Olczyk

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej

Aleksandra Rola

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Rola

Logopeda

Jolanta Róziewska-Lelo

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej

Monika Spyra

Nauczyciel
Język niemiecki

Grzegorz Staniszewski

Nauczyciel
Wychowanie fizyczne, trener piłki nożnej

Marzena Stepnowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i WDŻ

Aneta Jaromik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego i WDŻ

Izabela Wyciszkiewicz

Nauczyciel
Język polski

Elżbieta Białas

Nauczyciel
Matematyka

Siostra Nikodema Małgorzata Szczerbaniewicz

Nauczyciel religii

Mariusz Kubik

Nauczyciel
Religia

Anna Poloczek

Nauczyciel
Przyroda, biologia

Magdalena Okrzyńska

Nauczyciel wspomagajacy

Paulina Horvat

Wychowawca świetlicy

Michalina Marcjanek

Wychowawca świetlicy

Skip to content