strona główna

Narodowy Program Rozwoju Sportu

Szkoła aktywnie uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Sportu, wspierając rozwój umiejętności sportowych uczniów. Dzięki temu zaangażowaniu uczniowie mają dostęp do dodatkowych środków, specjalistycznej infrastruktury i programów, które wspierają ich rozwój fizyczny i sportowy. Program stanowi integralną część działań szkoły, promując zdrowy tryb życia oraz rozwijając pasje i umiejętności sportowe uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Wspólnota

W naszej szkole każde dziecko jest potrzebne i dowartościowane.

Potencjał

Każdy uczeń może odnieść sukces - widzimy mocne strony ucznia.

Rozwój

Realizujemy programy rewalidacyjne.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Akademicki charakter

Skoncentrowane na przygotowaniu do egzaminu maturalnego, liceum ogólnokształcące stawia na rozwijanie umiejętności myślowych i akademickich.

Uniwersalność

Przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych świadczy o uniwersalności liceum, które dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych w różnych dziedzinach nauki.

Wszechstronność

Liceum ogólnokształcące oferuje różnorodne przedmioty i programy nauczania, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy z różnych dziedzin.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Specjalizacja sportowa

Szkoła Mistrzostwa Sportowego wyróżnia się koncentracją na konkretnych dyscyplinach sportowych, takich jak biathlon, łyżwiarstwo szybkie i piłka nożna, co umożliwia intensywną specjalizację uczniów.

Indywidualne podejście do uzdolnień

Szkoła ta dostosowuje program nauczania i treningi do indywidualnych uzdolnień uczniów, umożliwiając im rozwijanie pełnego potencjału w wybranej dziedzinie sportu.

Integracja edukacji i treningu sportowego

Szkoła Mistrzostwa Sportowego łączy wysoki poziom nauczania ogólnego z intensywnymi treningami sportowymi, umożliwiając uczniom jednoczesne rozwijanie umiejętności akademickich i sportowych.

Skip to content