Dyrekcja

Dyrekcja

…geografii. Autorka wielu projektów proekologicznych. Współorganizatorka Naukowych Spotkań Ekologicznych oraz Festiwali Nauki realizowanych we współpracy z naukowcami wrocławskich uczelni oraz Pracownią Dydaktyczną Parku Narodowego Gór Stołowych.

Ukończyła kierunek geografii fizycznej w specjalności geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz studia podyplomowe “Nauczyciel przyrody” w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Skip to content