Projekt

Projekt

Gmina Duszniki-Zdrój we współpracy z naszą szkołą pozyskała kwotę 321 044,98 zł na realizację projektu edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 381 629,98 zł. Wakacje 2021 okazały się pracowite dla Szkoły. Zespół kierowany przez dyrektor Renatę Brodziak zebrał niezbędne materiały i przygotował diagnozę potrzeb szkoły oraz opracował założenia do wniosku. Słowa uznania należą się pani Elżbiecie Białas, która jest głównym koordynatorem projektu. Bank pomysłów wzbogaciła także nauczycielka pani Dorota Nowakowska. Z ramienia Gminy nad pracami czuwała pani Beata Sujak.

Projekt jest odpowiedzią na problemy edukacyjne i wychowawcze wywołane zdalnym nauczaniem i funkcjonowaniem uczniów w czasie pandemii Covid-19. Działaniami objętych zostanie 260 uczniów ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny. Grupa nauczycieli i terapeutów będzie pracować nad podnoszeniem kompetencji kluczowych w czasie dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Warty podkreślenia jest fakt wyeksponowania znaczenia nowoczesnej dydaktyki w funkcjonowaniu uczniów w przyszłości na rynku pracy. Pomysłodawcy projektu zaplanowali kreatywne zajęcia z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Do lutego 2023 r. zostanie przeprowadzonych około 1500 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wyrównawczym i rozwijającym zainteresowania oraz ponad 1100 godzin zajęć specjalistycznych nakierowanych na kształtowanie postaw, budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie asertywności. Cieszy fakt możliwości stworzenia przy szkole mini ogrodu sensorycznego w ramach zajęć z biologii. Zaplanowano także warsztaty we wrocławski ogrodzie zoologicznym, botanicznym i w Hydropolis. Zauważamy potrzebę prowadzenia zajęć pobudzających ciekawość naukową uczniów, bo ona kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe, bo ona uczy otwartości na świat.

Część zajęć będzie prowadzona w laboratorium robotyki oraz w naszym gabinecie sensorycznym „Leśne wytchnienie”.
Skip to content