Wiadomości

WYNIKI REKRUTACJI DO LICEUM

Przedstawiamy wyniki postępowania kwalifikacyjnego do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcacego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2023/24.

Przypominamy o konieczności dostarczenia oryginałów świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty w terminie do 28 lipca 2023 r. do godz. 12:00. Stanowi to formę potwierdzenia woli uczęszczania do Liceum Ogólnkształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju.

Ostatnie wpisy

Skip to content