Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia Dyrektora MZS -rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 01/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Zarzadzenie nr 02/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

Zarządzenie nr 03/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie klasyfikacji semestralnej w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

Zarządzenie nr 04/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i powołania grup roboczych w zwiazku z wdrażaniem ,,Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem" w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju.

Zarządzenie nr 05/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zarzadzenie nr 06/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ,,Regulaminu wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju" 

Zarządzenie nr 07/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznie 2024 roku w sprawie ustalenia dyscyplin sportowych, do których będzie prowadzony nabór oraz powołania Komisji Rekrutacyjnych 

Zarządzenie nr 08/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 08/2023/2024

Zarządzenie nr 09/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie zasad przyznawania pracownikom dofinansowania do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie nr 10/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika 2 i 3 z Zarządzenia nr 01/2017/2018 w sprawie zaopatrzenia pracowników w środki ochrony w tym odzież i obuwie robocze. 

Zarządzenie nr 11/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

Zarządzenie nr 12/2023/2024 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie klasyfikacji końcoworocznej

 

Zarządzenia Dyrektora MZS-rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 01/2022/23 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01 września 2022 roku w sprawie opłat za internat oraz wyżywienie w stołówce szkolnej 

Zarządzenie nr 02/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynajmu i korzystania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju

Zarządzenie nr 03/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

Zarządzenie nr 04/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

Zarzadzenie nr 05/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora Dostępności. 

Zarządzenie nr 06/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie klasyfikacji semestralnej w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju 

Zarządzenie nr 07/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie kontroli wewnętrznej magazynu broni. 

Zarządzenie nr 08/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szafek uczniowskich. 

Zarządzenie nr 09/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych 

Zarządzenie nr 10/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Zarządzanie nr 11/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie klasyfikacji końcoworocznej.  

Zarządzenie nr 12/2022/2023 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroji z dnia 01 lipca 2023 rokuw sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

Zarządzenia Dyrektora MZS - rok szkolny 2021 / 2022

Zarządzenie nr 21/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Zarządzenie nr 20/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 19/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie klasyfikacji końcoworocznej.

Zarządzenie nr 18/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania oraz użytkowania kart dosępu do budynku MZS przy ul. Wybickiego 2a".

Zarządzenie nr 17/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynajmu i korzytsania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2021/22

Zarządzenie nr 16/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Kwalifikacyjnego.

Zarządzenie nr 15/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Zarządzenie nr 14/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Finansowych.

Zarządzenie nr 13/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych

Zarządzenie nr 12/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Zarządzenie nr 11/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie dofinansowania do okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe w MZS wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2020/21 z dnia 01 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 10/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu magazynu broni i amunicji.

Zarządzenie nr 09/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Zarządzenie nr 08/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego szkoły na rok 2022.

Zarządzenie nr 07/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zarządzenie nr 06/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie klasyfikacji semestralnej w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju.

Zarządzenie nr 05/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 04/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego.

Zarządzenie nr 03/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zwołania zebrania Pracowniczego.

Zarządzenie nr 02/2021/22 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przydziału zastępstw, sposobu ewidencjonowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych w Miejskim Zespole Szkół.
Załącznik nr 1 - Procedura przydziału zastępstw, sposobu ewidencjonowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych w Miejskim Zespole Szkół.
Załącznik nr 2 - Tabela rozliczania godzin

Zarządzenie nr 01/2021/22Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
Załącznik nr 1 - Regulamin funkcjonowania MZS od dnia 01.09.2021 r.
Załącznik nr 2 - Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia
Załącznik nr 3 - Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem
Załącznik nr 4 - Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
Załącznik nr 5 - Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły
Załącznik nr 6 - Procedury BHP w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii, ul. Sprzymierzonych 6
Załącznik nr 7 - Procedury BHP w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii, ul. Wybickiego 2a
Załącznik nr 8 - Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki
Załącznik nr 9 - Procedura dotycząca przygotowania posiłków w kuchni szkolnej
Załącznik nr 10 - Procedura bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach sportowych.
Regulamin świetlicy szkolnej i aneks nr 1a do regulaminu świetlicy szkolnej.

Zarządzenia rok szkolny 2020/2021

Numer zarządzenia Treść Załączniki
01/2020/21 w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Zarządzenie

Regulamin

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

02/2020/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnych Zarządzenie
03/2020/21 w sprawie zaopatrzenia pracowników w środki ochrony w tym odzież i obuwie robocze Zarządzenie
04/2020/21 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

Zarządzenie

05/2020/21 w sprawie klasyfikacji semestralnej w MZS

Zarządzenie

06/2020/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za 26.12 - 24.12.2020 Zarządzenie
07/2020/21 w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Zarządzenie

Załącznik

08/2020/21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

Zarządzenie

09/2020/21 w sprawie klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Zarządzenie
10/2020/21 w sprawie ustalenia kryteriów zwalniania nauczycieli

Zarządzenie

PROCEDURA

11/2020/21 w sprawie klasyfikacji końcoworocznej Zarządzenie
12/2020/21 w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Zarządzenie

Zasady pracy zdalnej

Harmonogram dla klas I-VI SP

Harmonogram dla klas VII-VIII SP oraz uczniów LOMS

13/2020/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 04.06.2021 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela (01.05.2021)

Zarządzenie

14/2020/21 w sprawie wprowadzenia regulaminów

Zarządzenie

Regulamin - okulary

Regulamin organizacyjny

Kodeks etyki

15/2020/21 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

16/2020/21 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł Zarządzenie

17/2020/21              w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla 
                                nauczycieli ubiegających się o awans na stopień             Zarządzenie
                                nauczyciela kontraktowego

18/2020/21              w sprawie Regulaminu Korzystania ze Stołówki               Zarządzenie
                                Szkolnej w MZS

Zarządzenia rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie nr 1/2019/20

Zarządzenie nr 2/2019/20

Zarządzenie nr 3/2019/20

Zarządzenie nr 4/2019/20

Zarządzenie nr 5/2019/20

Zarządzenie nr 6/2019/20


Opublikował: Anna Młynarska
Publikacja dnia: 10.05.2024
Podpisał: Renata Brodziak
Dokument z dnia: 07.05.2024
Dokument oglądany razy: 2799
14.07.2024 // mzs.duszniki.pl/bip