Załatwianie spraw

W Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju stosuje się zasadę najbardziej celowej i najprostszej formy załatwiania sprawy w dostosowaniu do rodzaju spraw oraz obowiązujących przepisów. Może to być forma ustna lub pisemna. 

Sprawy są załatwiane według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Kanały elektronicznce służące załatwieniu sprawy używane w Miejskim Zespole Szkół to:
- edziennik (platforma dla rodziców i opiekunów uczniów)
- mail służbowy głównego sekretariatu szkoły - sekretariat@mzs.duszniki.pl
- mail służbowy sekretariatu szkoły podstawowej - sekretariat.sp@mzs.duszniki.pl
- maile służbowe poszczególnych pracowników administracji


Opublikował: Elżbieta Białas
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Elżbieta Białas
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 3121
14.07.2024 // mzs.duszniki.pl/bip